แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบต.เมืองลีง
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.235.108.188    
 
  ขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองลีง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกจากเคหสถานหรือที่พำนัก  

ขอประชาสัมพันธ์เพจระบบคัดกรองเพื่อความเสมอภาคโรงเรียน อปท.
 
 
 
กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563
กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563
[08-10-2020]
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ พรบ.ข้อมูลข่าวสารขอทางราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปี 2563
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ พรบ.ข้อมูลข่าวสารขอทางราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปี 2563
[08-10-2020]
โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.2563
โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.2563
[07-10-2020]
 
โครงการ อบต.เมืองลีงสัญจร และอำเภอยิ้ม
โครงการ อบต.เมืองลีงสัญจร และอำเภอยิ้ม
[25-08-2020]
โครงการพ่นยากำจัดยุงลายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการพ่นยากำจัดยุงลายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
[17-06-2020]
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
[15-06-2020]
 
 
 
[ 18-02-2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างทางลาดยาง Asphalti ...   doc120210219082818.pdf 
[ 18-02-2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างทางลาดยาง Asphalti ...   doc120210219081228.pdf 
[ 15-02-2564] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองซำ ...   doc120210215035321.pdf 
[ 11-02-2564] ประกาศ อบต.เมืองลีง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ 2564   doc120210211074734.เมืองลีง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ 2564 
[ 10-02-2564] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ...   doc120210210070531.pdf 
 
 
 
[ 01-02-2564] ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564   doc120210201091401.jpg doc220210201091401.jpg 
[ 04-12-2563] ประการรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ คามสามารถ ทักษะและสมถนะ   doc120201204105009.pdf 
[ 04-12-2563] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1   doc120201204104622.pdf 
[ 01-12-2563] ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประ ...   doc120201202041043.pdf 
[ 06-11-2563] ประกาศรับสมัครเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง   doc120010121105356.pdf 
 
 
 
[ 03-02-2564] ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแผ่นป้ายไวนิลประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำ ...   doc120210216080401.pdf 
[ 02-02-2564] ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ห ...   doc120210216080130.pdf 
[ 01-02-2564]  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัตงานประจำรถบรรทุกน ...   doc120210216075852.pdf 
[ 28-01-2564]  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ เพื่อใช้ปฏิบั ...   doc120210216080858.pdf 
[ 25-01-2564]  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขท ...   doc120210216080612.pdf 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
  ขั้นตอนและการกำหนดระยะเวลาในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
  แนะนำคณะกรรมการในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.เมืองลีง
  ข่าวสารตามมาตรา 7
  ข่าวสารตามมาตร 9
   
   
   
   
   
   
  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแซตอมออแกนิคฟาร์ม
  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแซตอมออแกนิคฟาร์ม
   
   
   
     
   
   
  โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4455-8751


  การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
    หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต..