กระดานสนทนาทั้งหมด
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม.
ผลิตภัณฑ์ตำบล.
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ข่าวสาร
 คู่มือสำหรับประชาชน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 ส่วนการศึกษาฯ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  54.224.247.75  
   
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ขอเชิญชาวตำบลเมืองลีง ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง
 
     
  โครงการ Big Cleaning Day วันที่ 10 มีนาคม 2560   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น   พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
  โครงการ Big Cleaning Day วันที่ 10 มีนาคม 2560   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น   พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
             
  โครงการปลูกเพาะรักษ์เฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ บ้านทุ่งนาค หมู่ที่ 7   อบรมสูงอายุ   การฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย  
  โครงการปลูกเพาะรักษ์เฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ บ้านทุ่งนาค หมู่ที่ 7   อบรมสูงอายุ   การฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย  
[ 16-03-2560] ประกาศราคากลาง จัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก   doc120170321030415.pdf 
[ 14-02-2560] ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมผนังกั้นน้ำ บ้านย ...   doc120170214022417.pdf doc220170214022417.pdf 
[ 14-02-2560] ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมผนังกั้นน้ำ บ้านด ...   doc120170214022122.pdf doc220170214022122.pdf 
[ 14-02-2560] ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมผนังกั้นน้ำ บ้านก ...   doc120170214022039.pdf doc220170214022039.pdf 
[ 14-02-2560] ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมผนังกั้นน้ำ บ้านห ...   doc120170214021946.pdf doc220170214021946.pdf 
[ 27-06-2559] การลงทะเบียนการออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด   doc120160627150455.pdf 
[ 02-04-2559] กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพและเบี้ยความพิการประจำเดือนเมษายน 2559 ในวันที่ 5 เม.ย.2559  
[ 19-07-2558] ขอเชิญลงนามถวายพระพร   a b doc320150819045336.JPG 
[ 27-05-2558] แจ้งประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งนาค ...  
[ 27-05-2558] แจ้งประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านยาง หมู ...  
   
[ 04-12-2558] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เรื่อง ประมูล จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โคร ...   doc120151204035041.pdf 
[ 30-10-2558] แผนปฏิบัติบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558   doc120160312055246.pdf 
[ 28-09-2558] ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ชนะการเสนอราคา และรายซื่อผู้ซื้อซอง ตามโครงการก่อสร ...   doc120160315085948.pdf 
[ 28-09-2558] ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ชนะการเสนอราคา และรายซื่อผู้ซื้อซองโครงการขุดบ่อน้ำ ...   doc120160315044347.pdf 
[ 22-09-2558] ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ชนะการเสนอราคา และรายซื่อผู้ซื้อซอง ตามโครงการก่อสร ...   doc120160315081900.pdf 
   
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองเหล็ก หมู ...  
ผลิตภัณฑ์บ้านเชียงสง  
   
  [ 21-04-2560 ]เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการบันทึกข้อมูลตามแบบ มฝ.2 
  [ 21-04-2560 ]ขอความร่วมมืออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่นำสัตว์เข้าฆ่าที่โรงฆ่าสัตว์
  [ 21-04-2560 ]ขอให้จังหวัดจัดส่งข้อมูลการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด ตามมาตรา 99 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 
  [ 20-04-2560 ]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) งวดที่ 3[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]
  [ 20-04-2560 ]การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS
 
 [ 21-04-2560 ]โครงการมีความสุข สนุกกับ 4 H (Head Heart Hand Health) (นายอำเภอปราสาท ศีขรภูมิ สำโรงทาบ สังขะ ท่าตูม รัตนบุรี จอมพระ และสนม) 
 [ 21-04-2560 ]โครงการมีความสุข สนุกกับ 4 H (Head Heart Hand Health) (นายก ทม.สร.) 
 [ 21-04-2560 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 21-04-2560 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 20-04-2560 ]รายงานกำหนดการเดินทางเข้าเฝ้าถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180 ( โทร 0-4457-6105 , โทรสาร 0-4457-6105 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615