กระดานสนทนาทั้งหมด
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม.
ผลิตภัณฑ์ตำบล.
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ข่าวสาร
 คู่มือสำหรับประชาชน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 ส่วนการศึกษาฯ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  54.226.55.151  
   
 
   
อำเภอจอมพระ ขอเชิญประชาชนร่วมบริจาคโลหิต หรือบริจาค ปัจจัย/สิ่งของ ในวันบริจาคโลหิต วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมอำเภอจอมพระ
 
     
  การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา   โครงการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน   การประชุมประชาคมระดับตำบล  
  การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา   โครงการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน   การประชุมประชาคมระดับตำบล  
             
  โครงการบริการวิชาการแก่สังคมของสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ เรื่อง  “การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน”   ครงการบริการวิชาการด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคบริการและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมตามเส้นทางน้ำจังหวัดสุรินทร์   ชุดการแสดงรำมหรสพสมโภชน์ งานถวายดอกไม้จันทร์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  
  โครงการบริการวิชาการแก่สังคมของสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ เรื่อง “การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน”   ครงการบริการวิชาการด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคบริการและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมตามเส้นทางน้ำจังหวัดสุรินทร์   ชุดการแสดงรำมหรสพสมโภชน์ งานถวายดอกไม้จันทร์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  
[ 22-02-2561] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงกา ...   doc120180222003046.pdf 
[ 22-02-2561] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครง ...   doc120180222002858.pdf 
[ 22-02-2561] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการ ...   doc120180222000331.pdf 
[ 16-02-2561] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมถนนท ...   doc120180216032724.pdf 
[ 16-02-2561] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เรื่อง ราคากลางโครงการถมดินเพื่อก่อสร้างปรั ...   doc120180216032742.pdf 
[ 14-01-2561] โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561   doc120180114194530.pdf 
[ 25-10-2560] ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ถวายพระบรมศพฯ   doc120171025032611.jpg doc220171025032611.jpg 
[ 26-07-2560] ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกู ...  
[ 29-06-2560] หมายเลขโทรศัพท์ภายใน   doc120170629221046.docx 
[ 29-06-2560] ประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ปีงบประมาณ 2560   doc120170629214245.jpg 
   
[ 03-11-2560] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เรื่อง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนัก ...   doc120171102231253.pdf 
[ 14-10-2560] แผนปฏิบัติบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561   doc120171014224010.pdf 
[ 28-04-2560] ประกาศสอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหร ...   doc120170501215304.pdf 
[ 04-12-2558] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เรื่อง ประมูล จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โคร ...   doc120151204035041.pdf 
[ 30-10-2558] แผนปฏิบัติบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558   doc120160312055246.pdf 
   
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองเหล็ก หมู ...  
ผลิตภัณฑ์บ้านเชียงสง  
   
  [ 22-02-2561 ]ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  [ 22-02-2561 ]ขอความร่วมมือในการจัดประชุมพัฒนาความร่วมมือในการสนับสนุนการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 
  [ 21-02-2561 ]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  [ 21-02-2561 ]ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ 
  [ 21-02-2561 ]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ คู่มือการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และแบบรายงานข้อมูลการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2561
 
 [ 22-02-2561 ]ประชุมพัฒนาความร่วมมือในการสนับสนุนการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 
 [ 22-02-2561 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทอ. ท่าตูม และ โนนนารายณ์)
 [ 22-02-2561 ]แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (นอ. ทุก อ. นายก อบจ.สร. และนายก ทม.สร.)
 [ 22-02-2561 ]การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ ข้าราชการสังกัด สถจ.สร.)[
 
 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180 ( โทร 0-4457-6105 , โทรสาร 0-4457-6105 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615